Вступ до аспірантури

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем здійснює підготовку докторів PhD за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ”

Зміст діяльності фахівців зі спеціальності КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ полягає у створенні апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробленні і застосуванні комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення, спеціалізованих комп’ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп’ютерних систем, технічних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах, локальних та розподілених комп’ютерних системах.

Увага! Вся актуальна інформація щодо правил вступу, дат іспитів, вартості навчання знаходиться на офіційній сторінці відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Програма вступного іспиту. Спеціальність 123. 2024 рік

Програма додаткового вступного випробування. Спеціальність 123. 2024 рік

Офіційну програму спеціальності 123-Комп’ютерна інженерія розміщено на сторінці osvita.kpi.ua:

Освітньо-наукова програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:


Сертифікат про акредитацію освітньої програми “Системне програмування та спеціалізовані комп`ютерні системи” спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія – третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень доступний за посиланням.


Наукові школи кафедри

Контакти гарячої лінії відбіркової комісії ФПМ:

Email: vkfpm.kpi@lll.kpi.ua

Тел. +38 (068) 153-29-36