Практика

Атестація при проходженні практики для магістрів ОНП

до 13.02.2023 Тема магістерської дисертації, заява на ім’я завідувача кафедри з точною назвою МД (та на електрону пошту ib@ua.fm)
до 25.02.2023 Зміст та вступ до МД (остаточний варіант)
до 01.03.2023 Реферат до МД (українською мовою) та перший розділ з висновками
до 05.03.2023 Титульний аркуш, завдання  та другий розділ МД з висновками
до 11.03.2023 Залік з науково-дослідної практики