Міжнародна діяльність

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп`ютерних систем має навчально-наукові зв’язки з такими університетами Європи:

• Університет прикладних наук Карінтії (Австрія),
• Польсько-Японський інститут інформаційних технологій (Польша),
• Мюнхенський технічний університет (Німеччина),
• Технічний університет Удіне (Італія),
• Русенський технічний університет „Ангел Кинчев” (Болгарія),
• Єреванський державний університет (Вірменія),
• Університет прикладних наук Сант-Пьолтена (Австрія).

Встановлюються контакти з іншими навчальними закладами світу.
На кафедрі спеціалізованих комп’ютерних систем створено Центр електронної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (у рамках проекту Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Польсько-Японським Інститутом Інформаційних Технологій)
Кафедра СКС має спільні проекти не лише з навчальними закладами, а також підтримує науково-виробниче співробітництво з багатьма відомими компаніями. Наприклад, кафедра тісно співпрацює з компанією «Freescale» (США), а також з українською компанією «Інформаційні програмні системи» у рамках розробки науково-методичного забезпечення процесу проектування спеціалізованих процесорів.

Публікації у міжнародних виданнях:

1. Martynova O.P. Pareto optimal multi-criteria routing in computer networks / Martynova O.P. // «Journal of Qafqaz University. Mathematics and computer science» м. Азербайджан. – 2014. – №1(2). – С. 59-63.
2. Семенова М.О., Щербина О.А. Базовий курс з вивчення Moodle для викладачів ліцею // Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=24
3. Аврамчук А.М., Щербина О.А. Огляд програмних засобів для створення мультимедійного контенту // Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=32
4. Бичкова О.В., Щербина О.А. Огляд плагінів для роботи з журналом оцінок Moodle // Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний фресурс]. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=44
5. Потапова М.М., Щербина О.А. Новий плагін синхронізації груп для мета-курсів // Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=36
6. Троц Ю.М., Щербина О.А. Огляд нових форматів курсу системи управління навчанням Moodle // Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=45
7. Щербина А.А., Табунщик В.Н., Овсянникова Н.П. Шаблон Word для создания и импорта тестовых вопросов с изображениями в Moodle 2.5-2.6 // Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=34
8. Щербина О.А., Оберихін Ю.П. Організація комп’ютерного тестування студентів денної форми навчання засобами платформи Moodle // Друга міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=39
9. Alexandre Scherbyna, Mariia Orlova. Aspects organisationnels d’utilisation de système de test Moodle en présentiel // MaharaMoodleMoot 2014 – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moodlemoot2014.univ-paris3.fr/course/view.php?id=167
10. Щербина О.А. Огляд конференції MaharaMoodleMoot 2014 – Paris. // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=84
11. Щербина О.А. Інтеграція Moodle з іншими платформами за допомогою стандарту LTI. // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105
12. Забалуєва В.А. Щербина О.А. OneNote як засіб створення електронних конспектів і завдань у Moodle. // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=118
13. Паламарчук О.М., Щербина О.А. Нові засоби відслідковування завершення елементів курсу Moodle // Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=107
14. Щербина О.А. Новий стандарт EXPERIENCE API та його використання в Moodle. // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=102
15. Щербина О.А. Організація запису студентів на курси Moodle
та підведення підсумків успішності по всіх курсах. // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=103
16. Христенко О.О., Щербина О.А. H5P – новий засіб створення інтерактивного навчального контенту. // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=104
17. Щербина О.А. Чи викличе революцію в освіті «кишеньковий» сервер Moodle? // П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=94
18. Щувайло А.О. Вибір програмних засобів для створення навчального відео / А.О. Щувайло, О.А. Щербина // П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=105
19. Ліщинський В.К. Огляд нових програмних засобів для проведення вебінарів / В.К. Ліщинський, О.А. Щербина // П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=103
20. Мішкур Ю.В. Організація загального моніторингу відвідуваності занять в Moodle / Ю.В. Мішкур, О.А. Щербина // П’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2017.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=104
21. Alexandre Scherbyna, Mariia Orlova. Votre serveur de poche : Comment installer le serveur Moodle sur Android. // MoodleMoot & Mahara Hui, 2017 – Université Jean Moulin Lyon 3. Du 28 au 30 juin 2017. Accès : http://lyon3-2017.moodlemoot.fr/course/view.php?id=84
22. Щербина О.А. Педагогічний експеримент із застосування відкритої системи підвищення кваліфікації викладачів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.А. Щербина // ISSN 3041-4245. Scientific Discussion. – 2017. – Vol. 1, No10. – Р. 37-48.
23. Садковська А.А., Щербина О.А. Аналіз результатів навчання за допомогою плагіна Analytics Graphs // Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=14
24. Вовкотруб А.Б., Щербина О.А. Плагін Level up! як засіб заохочення студентів до роботи на сайті Moodle / // Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=21
25. Пашинський Я.С., Щербина О.А. Плагін RecordRTC для запису аудіо і відео в текстовому редакторі Moodle / Шоста міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2018. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=22
26. Щербина О.А. Впровадження технологій дистанційного навчання з використанням відкритих систем підвищення кваліфікації викладачів // Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення. Зб. матеріалів I-ої міжнародної наук.-практ. конференції. – К.: Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняхівського, Інститут Джефферсона (США). – 2018. – С. 201–205.
27. Щербина О.А. Досвід реалізації першого етапу проекту з впровадження змішаного навчання в університеті // Сьома міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2019. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://2019.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=24.
28. Щербина О.А., Нинішній стан і перспективи використання системи Moodle в університетах України. Восьма міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=37.
29. Щербина О.А., Використання засобів прокторингу під час тестування в Moodle. Восьма міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=39.
30. Щербина О.А., Яворський М.І. Інтеграція Moodle із засобами проведення відеокоференцій. Восьма міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2020. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://2020.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=29.
31. Щербина О.А. Створення єдиної системи конфігурованих звітів для сайту Moodle. Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2021. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://2021.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=30
32. Sergiyenko A., Molchanov O., Serhienko P.: “Reconfigurable Manycore System”. Proc. of HPC-UA 2018 Conference, pp. 127-130, October 22-23, 2018.
33. Sergiyenko A., Orlova M., Molchanov O.: “Nano-Processor for the Small Tasks”. Proc. of 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2019, April 16-18, 2019.
34. Sergiyenko A., Vinogradov Y., Molchanov O., Jepbarov C.: “Malicious Hardware in FPGA”. In Proc. of International Conference Security, Fault Tolerance, Intelligence (ICSFTI2019), pp. 7-12, 2019.
35. Sergiyenko A., Serhiienko P., Orlova M., Molchanov O.: “System for Video Pattern Recognition on FPGA”. In Proc. of 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON2019), July 2-6, 2019.
36. Molchanov O., Orlova M., Sergiyenko A.: “Software/Hardware Co-design of the Microprocessor for the Serial Port Communications”. Advances in Computer Science for Engineering and Education II, pp. 238-246, 2020.
37. Sergiyenko A., Orlova M., Molchanov O.: “Hardware/software co-design for XML-document processing”. Advances in Computer Science for Engineering and Education III, pp. 373-383, 2021.
38. Model of reconfigured sensor network for the determination of moving objects location Petrashenko, A., Zamiatin, D., Donchak, O. Advances in Intelligent Systems and Computingthis link is disabled, 2019, 754, pp. 82–91
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91008-6_9

39. Distributed Serverless Computing Orchestration Based on Finite Automaton Maslov, V., Petrashenko, A. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologiesthis link is disabled, 2021, 83, pp. 290–303
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-80472-5_25
40. Korovii, O., Petrashenko, A. Adaptation of Distilling Knowledge Method in Natural Language Processing for Sentiment Analysis. In: Hu, Z., Petoukhov, S., Yanovsky, F., He, M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Manufacturing. pp 170–180, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 463. 2022, Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-03877-8_15
41. Petrashenko A., Zamiatin D., Pazii A. A location prediction approach of moving objects // Проблеми інформатизації та управління. № 1-2 (57-58). — Київ. — 2017. — С. 72-78.
https://doi.org/10.18372/2073-4751.1.12796
42. Riabokon Т., & Petrashenko А. (2021). The software system for generation and processing of a database of collocations of the Ukrainian language. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (44), 141-148.
https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-44-22
43. Щербина О.А. Педагогічний експеримент із застосування відкритої системи підвищення кваліфікації викладачів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій / О.А. Щербина // ISSN 3041-4245. Scientific Discussion. – 2017. – Vol. 1, No10. – Р. 37-48.
44. Марченко О.І., Паляниця О.В. Спосіб підготовки набору даних для тренування каскаду класифікаторів для архітектури NVIDIA CUDA. Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – с.322-324.
45. Марченко О.І., Хоптинець В.А. Cпосіб трансляції режимів адресації пам’яті процесорів сімейства Coldfire у інфраструктурі LLVM. Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації» м. Вінниця, 23-25 квітня 2013 року. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – с.318-321.
46. А.И. Марченко, Б.А. Щербина. Способ трансляции типов данных языка COBOL в типы данных современных языков программирования. Journal of Qafqaz University – Mathematics and Computer Science., 2015. Volume 3, Number 1, p.18-24.
47. Марченко О.I., Молчанов О.А. Iмiтацiйне моделювання ТСР потокiв: еволюцiйно-iгровий пiдхiд. Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 18-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2016, Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2016. – с. 114-116 – Текст: укр.
48. Марченко О.I., Погорелов В.В. Використання розширеної форми статичного однократного присвоєння для трансляцiї програм. Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 18-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2016, Київ, 30 травня – 2 червня 2016 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2016. – с. 389 – Текст: укр.
49. Марченко О.О., Марченко О.I. Модель динамічного розпаралелення пошуку в дереві методом Монте-Карло для grid-систем. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2017, Київ, 22 – 25 травня 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”, 2017., с.213-214. – Текст: укр.
50. Solodrai I.I., Marchenko O.I. Technique for combining neuroevolution and temporal-difference learning. System analysis and information technology: 19-th International conference SAIT 2017, Kyiv, Ukraine, May 22 – 25, 2017. Proceedings. – ESC “IASA” NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2017., p.140-141, – text: eng.
51. Погорелов В.В., Марченко О.I. Використання графа залежностей значень i станів для трансляції програм. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 19-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2017, Київ, 22 – 25 травня 2017 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI ім. Ігоря Сікорського”, 2017., с.314. – Текст: укр.
52. Oleksandr I. Marchenko, Oleksii O. Marchenko. Monte-Carlo Tree Search with Tree Shape Control. 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). Conference Proceedings. May 29 – June 2, 2017., Kyiv, Ukraine., p.812-817.
53. Марченко О.І., Марченко О.О., Щербина Б.О. Порівняльний аналіз способу пошуку з контролем форми дерева при виконанні пошуку методом Монте-Карло. Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченій 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України., Київ, 13–15 грудня 2017 року, – с.220-222.
54. Марченко О.І., Подзе О.С. Модифікований метод видалення спільних виразів за допомогою графу залежності станів та значень // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. — 2018. — №9.
55. Applying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting / Z. Hu, I. Tereykovskiy, L. Tereykovska, M. Tsiutsiura, K. Radchenko // Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 938, pp. 13–22 (2019). Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_2.
56. Потапова Е., Цвяк А., Корнейчик Б. Алгоритм формування функцій управління ГПВЧ: Системний аналіз та інформаційні технології, Міжнародна науково-практична конференція SAIT, Київ: 2014, с. 434.
57. Потапова Е., Гроль В., Васильева И., Программная среда моделирования поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем в потоке отказов: 4-а міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’рна інженерія», Вінниця, ВНТУ: 2014, с. 282-283.
58. Потапова Е., Романкевич В. Анализ возможностей попадания многопроцессорной системы управления в опасное состояние: Journal of Qafqaz university – Mathematics and Computer Science: 2014, с. 46-52.
59. Потапова Е., Морозов К., О самотестировании многопроцесссорных систем: Системний аналіз та інформаційні технології, матеріали 18-ї Міжнародної науково-практичної конференції SAIT, Київ: УНК «ІПСА» НТУУ «КПІ», – 2016, с. 396.
60. Потапова К. Р., Довжик Д. В., СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН: Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 25-27 October 2020 The 2 nd International scientific and practical conference “Priority directions of science and technology development” (October 25-27, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2020. 1017 p., p. 248-254 https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyapriority-directions-of-science-and-technology-development-25-27-oktyabrya-2020- goda-kiev-ukraina-arhiv/
61. Потапова К. Р., Довжик Д. В., СИСТЕМА ОНЛАЙН-ГОЛОСУВАННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN З ВИКОРИСТАННЯМ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ШИФРУВАННЯ: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», ТОВ «Фінансова Рада України»: № 18 (98), 2020. – с. 48-53. https://www.inter-nauka.com/issues/2020/18/
62. Потапова К. Р., Несук О.О., Зворотний алгоритм виведення зображення: Abstracts of The The 7 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (March 21-23, 2021) SPC―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. 1220 p. ISBN 978-966-8219-84-9, p. 360-366. https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyapriority-directions-of-science-and-technology-development-21-23-marta-2021-godakiev-ukraina-arhiv
63. Потапова К. Р., Несук О. О., Зворотний алгоритм рендерингу об’єктів зображення: Abstracts of The 9 th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (May 16-18, 2021) SPC ―Sciconf.com.ua‖, Kyiv, Ukraine. 2021. 1207 p. 1207 p. ISBN 978-966-8219-84-9, р. 377-383. https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyapriority-directions-of-science-and-technology-development-16-18-maya-2021-godakiev-ukraina-arhiv/.
64. Потапова К. Р., Климчук І. О., Speech Recognition Method Impaired People With Language Disorders On a Short Dictionary Using Mel-Cepstral Coefficients: Abstracts of The 11th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (September 12-14, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy, 2021, 337 p., UDC 001.1, ISBN 978-88-32934-02-1, p. 64-68. https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaeuropean-scientific-discussions-12-14-sentyabrya-2021-goda-rim-italiya-arhiv/
65. Потапова К. Р., Гуріненко С.О., UNIVERSAL INFORMATION TRANSDUCER AS PART OF MULTIPURPOSE CONTROL SYSTEM, UDC 519.7, 629.051, 681.5, 681.3: Abstracts of The 2 nd International scientific and practical conference “Science, innovations and education: and prospects” (September 15-17, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. 499 p. ISBN 978-4-97, CPN Publishing Group, Tokyo, Japan, 2021, p. 106-109. https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyascience-innovations-and-education-problems-and-prospects-15-17-sentyabrya-2021- goda-tokio-yaponiya-arhiv/
66. Потапова К. Р., Климчук І. О., SPEECH RECOGNITION METHOD ON A SHORT DICTIONARY USING MEL-CEPSTRAL COEFFICIENTS: Abstracts of The 7 th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development” (September 19-21, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 336 p. ISBN 978-84-15927-33-4, p. 105-108. https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-19-21- sentyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
67. Потапова К. Р., Праздникова М. О., Кучмій О. О., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛГОРИТМУ КАННІ ЩОДО РОЗПІЗНАВАННЯ МЕЖ ОБ’ЄКТІВ: Abstracts of The 5th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (October 24-26, 2021) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2021. 686 p. ISBN 978-3-954753-03-1, p. 215-218. https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferentsiya-modern-scientific-research-achievements-innovationsand-development-prospects-24-26-oktyabrya-2021-goda-berlin-germaniya-arhiv/
68. Потапова К. Р., Климчук І. О., Івасенко Д. В., Особливості використання MEL-кепстральних коефіцієнтів при розпізнаванні мовлення: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», ТОВ «Фінансова Рада України»: № 6, 2022. – с. 110-112. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16548585661228.pdf https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6
№6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6-80ISSN 2520-2057 (Print); ISSN 2520-2065 nline)
69. Потапова К. Р., Дадиверін В. В., Фещенко І. О., ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТНО-ПРИСКОРЕНОГО АЛГОРИТМУ РЕНДЕРИНГУ НА ОСНОВІ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ: Abstracts of The 6 th International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (September 4-6, 2022) ) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. SPC ―Sci conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1018 p. ISBN 978-966-8219-86-3. p. 264-270. https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modernresearch-in-world-science-4-6-09-2022-lviv-ukrayina-arhiv/
70. Потапова К. Р., Дадиверін В. В., Фещенко І. О., ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДЕТЕКТОРА ОБЛИЧЧЯ: Abstracts of The 6 th International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (September 4-6, 2022) ) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. SPC ―Sci conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1018 p. ISBN 978-966-8219-86-3. p. 226-233. https://sci-conf.com.ua/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modernresearch-in-world-science-4-6-09-2022-lviv-ukrayina-arhiv/
71. Потапова К. Р., Станкевич В. В., BALANCED STAGED ALGORITHM FOR REAL-TIME INDOOR EMERGENCY EVACUATION MANAGEMENT: Abstracts of The 3rd International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26, 2022) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2022. 968 p., ISBN 978-92-9472-194-5, p. 249-253. https://sciconf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-andinnovation-of-modern-world-24-26-11-2022-london-velikobritaniya-arhiv/
72. Потапова К. Р., Панков Т. С., IMAGE COMPRESSION ALGORITHM: Abstracts of The 16th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 11-13, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 547 p., ISBN 978-91-87224-02-7, UDC 001.1, p. 140-146. https://sci-conf.com.ua/xvi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modernscience-innovations-and-prospects-11-13-12-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/
73. І.П. Дробязко, О.В. Тарасенко-Клятченко, В.П.Тарасенко, О.К.Тесленко. Методика аналізу та оцінки явища самокорекції у загальному випадку нерозподільних декомпозицій булевих функцій. Международная научная конференция имени Т.А.Таран “Интеллектуальный анализ информации (ІАІ-2015)”. Сборник трудов. – К.: Просвіта, 2015. – С.62-68.
74. Дробязко І.П., Тарасенко-Клятченко О.В., Сапсай Т.Г., Тарасенко В.П., Тесленко О.К. Аналіз властивості автокорекції для комбінаційних суматорів. Международная научная конференция имени Т.А.Таран “Интеллектуальный анализ информации (ИАИ-2016)”. Сборник трудов. – К.: Просвіта, 2016. – С.56-60.
75. Міжнародний науково-практичний семінар молодих вчених та студентів «Програмовні логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві», м.Луцьк, 28-29 квітня 2016 р. Доповідь на тему «Реалізація порівняння чисел в негапозиційних системах числення», Клятченко Я.М., Тарасенко Г.О., Тарасенко-Клятченко О.В.
76. Klyatchenko Y., Tarasenko V., Tarasenko-Klyatchenko О., Teslenko O.Probability evaluanting of computer devices correct operation with autocorrecnion accouting. International scientific – practical conference of young scientists, «BUILD-MASTER-CLASS-2017», Kyiv, 28.11-01.12.2017, p. 358-359.
77. Klyatchenko Y., Tarasenko G., Tarasenko-Klyatchenko O., Tarasenko V., Teslenko O. Optimization of Processor Devices Based on the Maximum Indicators of Self-correction. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 754. Springer, Cham, Url – https://www.springer.com/gp/book/9783319910079.
78. L. Yasenko, Y. Klyatchenko and O. Tarasenko-Klyatchenko, “Image noise reduction by denoising autoencoder,” 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 351-355, doi: 10.1109/DESSERT50317.2020.9125027.
79. Klyatchenko, Y., Tarasenko-Klyatchenko, O., Tarasenko, G., Teslenko, O. (2022). The Problems and Advantages of Using Non-separable Block Codes. In: Hu, Z., Dychka, I., Petoukhov, S., He, M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 134. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-04812-8_23